หลักสูตร Getting start with SQL programming

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการเขียนคิวรีในภาษา SQL เบื้องต้นเพื่อการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เว็บแอพ เด็กส์ท็อปแอพ การทำวิทยาการข้อมูล แมชชีนเลินนิง และอื่น ๆ

หลักสูตรนี้ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมในวินโดวส์หรือการเขียนโปรแกรมในเว็บ แต่เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวเอล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญหลายอย่าง ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของการทำงานกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ อาทิ แนวคิดรวบยอดที่อยู่เบื้องหลังภาษาที SQL โครงสร้างของภาษา SQL ขอบเขตของตัวแปร วิธีพัฒนาคิวรีตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง กลเม็ดเด็ดพรายในการพัฒนาคิวรีที่ใช้จริงในงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการเข้าสู่โลกของการเขียนโค้ดภาษา SQL เพื่อการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ สร้างวินโดวส์แอพ เว็บแอพ โมบายล์แอพ หรือนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษา SQL มาก่อน ถ้าเคยเขียนโปรแกรมภาษาอื่น ๆ มาก่อนจะดีมาก ใช้ Microsoft WIndows ได้ (เพื่อให้การป้อนพิมพ์โค้ดทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควรฝึกพิมพ์ดีดแบบสัมผัสครบสิบนิ้วให้ได้)

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 1

วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ 21-24 มิถุนายน 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 4 วัน (24 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท
(จากปกติ 8,900 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ

 • SQL Server setup
 • Basic operation
 • Constraints
 • Table
 • Database
 • Basic query
 • Normalization
 • NULL
 • Aggregations
 • Grouping
 • Join
 • Set operation
 • Subqueries
 • Working on String
 • Working on Date and time
 • Working on Number
 • Views
 • Computed columns
โปรดทราบ

เพื่อความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณาต่อจอคอมพิวเตอร์ไว้ 2 จอ

ก่อนเริ่มเรียนกรุณาติดตั้งซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในอีเมล (ไม่ได้รับอีเมลกรุณาแจ้งที่ 081-915-7816 (อ.สุเทพ))

รายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อาจมีการบันทึกการสอนไว้เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนและใช้จัดทำสื่อการสอนคอร์สออนไลน์แบบบันทึก

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×