หลักสูตร Getting start with C# programming

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนรู้ C# เพื่อวางรากฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเรียนรู้ในหัวข้อที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

ผู้เรียนจะได้ศึกษาครอบคลุมเวอร์ชั่นล่าสุดของ C# คือ Visual Studio 2019 หรือใหม่กว่า และ C# 9.0 หรือใหม่กว่า (โดยอาจารย์จะบอกว่าฟีเจอร์ใดจะใช้ไม่ได้ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าบ้าง)

นอกจากได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆแล้ว ผู้เรียนจะยังได้ฝึกฝน และได้รับการแนะนำวิธีการเขียนโค้ดที่ดี โดยอาจารย์จะชี้แนะ และ comment โค้ดให้เป็นรายบุคคล

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการเข้าสู่โลกของการเขียนโค้ดภาษา C# ผู้ที่ต้องการเรียน ASP.NET Core / MVC / API / ML.NET / IoT / MIB และวิชาอื่น ๆ ที่ต้องเขียนโค้ดภาษา C# และผู้สนในทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษา C# มาก่อน ถ้าเคยเขียนโปรแกรมภาษาอื่น ๆ มาก่อนจะดีมาก ใช้ Microsoft WIndows ได้ (เพื่อให้การป้อนพิมพ์โค้ดทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควรฝึกพิมพ์ดีดแบบสัมผัสครบสิบนิ้วให้ได้)

รุ่นที่ 1

วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ 24-27 พฤษภาคม 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 4 วัน (24 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท
(จากปกติ 12,000 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1

สอนรากฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# การใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์ หลักการเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธี * Introduction to C# * Using Visual Studio * Principles of Object Oriented * Introduction to OOP * Namespace * Classes * Structs

Day 2

เรียนโครงสร้างภาษา ส่วนสำคัญต่าง ๆ ของภาษา ไวยากรณ์ การใช้งานคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ที่ต้องรู้ก่อน * C# Syntax * Data type * Variable * Operators * Statement * Condition * Loop command * Boolean logic * Method calling * Method definition * และอื่น ๆ

Day 3

เรียนการทำงานกับออพเจ็กต์ การจัดการเออเรอร์ การรับข้อมูลจากภายนอก การคิวรีข้อมูล * Create and using Object * Exception handling * File System IO * CSV and data table * LINQ

Day 4

เรียวิธีจัดการกับกลุ่มข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เทคนิคการดีบักโปรแกรมแบบต่าง ๆ * Generic * Collection * Nullable types * Debugging

โปรดทราบ

เพื่อความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณาต่อจอคอมพิวเตอร์ไว้ 2 จอ

ก่อนเริ่มเรียนกรุณาติดตั้งซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในอีเมล (ไม่ได้รับอีเมลกรุณาแจ้งที่ 081-915-7816 (อ.สุเทพ))

รายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Training Room Requirements

 • LCD projector
 • Large Whiteboard (must not use as the projector screen) or Visualizer
 • Microphone / Speaker (optional for a small group)
 • Each student should has their own PC or notebook.
 • Internet connection is required.

Software Requirements

 • Visual Studio 2012 (with latest update is preferred) or Visual Studio 2010 with latest update
 • SQL Server Express Edition 2008 or better
 • SQL Server Management Studio Express Edition 2008 or better
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×