หลักสูตร Essential OOAD

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

Object Orientation Approach เป็นเทคนิควิธีหลักในการพัฒนาซอฟท์แวร์ในปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจและนำมันมาใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ถ้าใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งหรือ platform ที่เป็น object-oriented อย่างเช่น .NET หรือ Java การวิเคราะห์และออกแบบระบบในแนวคิด OO เป็นอะไรที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างปฏิเสธไม่ได้ ผู้เรียนจะได้เข้าใจกระบวนการแบบ practical ตั้งแต่การทำ requirement วิเคราะห์ ออกแบบ โดยใช้ UML diagrams เท่าที่จำเป็น ในส่วนที่จำเป็นเช่น class diagram เราจะเรียนกันอย่างละเอียด เพราะผู้เรียนแม้ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบ ก็ควรจะมีความเข้าใจด้าน OO ไม่น้อยหรือดีกว่าโปรแกรมเมอร์

ผลลัพธ์ที่ได้ควรได้ระบบที่พร้อมขยาย พร้อมเปลี่ยน ดูแลรักษาง่ายขึ้น และมีชีวิตชีวามากขึ้น กับหลักสูตรทรงคุณค่าที่ผู้เรียนแนะนำเพื่อนต่อ และสอนให้กับองค์กรต่างๆ มาแล้วมากมาย

เหมาะสำหรับ

System Analyst, Senior Programmer, Programmer, and IT Manager

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นหรือเก่ง แต่ควรมีประสบการณ์เกี่ยวข้องในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในการพัฒนาซอฟท์แวร์มาแล้วบ้าง

เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยหรือเคยเรียนเกี่ยวกับ OO และ OOAD มาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจหรือนำมาใช้ได้

ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไม่ขึ้นกับ .NET โดยเฉพาะ แต่ถ้ามีโค้ดอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นโค้ด VB หรือ C# และอิง .NET framework

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1
 • How to correctly thinking Object-Oriented?
 • Welcome to the secret inner world? See and hear those objects talking
 • How OOAD fits into software development processes
 • OOAD and Agile
 • The Requirement Phase
 • Use Case Modeling
Day 2
 • Use Case Modeling (continue)
 • Core Object-Oriented Concepts
 • Class Model and Object Model
 • Relationships (Association, Aggregation, and Composition)
 • Encapsulation and Inheritance
Day 3
 • Association Class
 • Reflexive Association
 • Mapping Class Diagrams to Code
 • The Analysis and Design Phase
 • Sequence Diagram
 • Relationship among Use Case, Class, and Sequence diagrams
Day 4
 • Interface
 • Polymorphism
 • Layered Architecture
 • Workshop Session
 • Questions and Answers

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Essential ASP.NET MVC
   
  เลือกเรียนหลักสูตรนี้ก่อนหรือหลังก็ได้ เพื่อเรียนรู้การนำผลลัพธ์ของการออกแบบระบบ OOAD มาพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็น Object-Oriented อย่างสมบูรณ์ให้เห็นจริงด้วย ASP.NET MVC
 • Essential OOP and Design Patterns .NET
   
  เรียนหลักสูตรนี้ถัดไป ถ้าต้องการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้สมบูรณ์ โดยการนำผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ออกแบบระบบ OOAD ไปถึงช่วง Implements จริง เรียนรู้ OOP และ Design Patterns ที่สำคัญโดยการโค้ดจริง

ภาพการอบรมที่ผ่านมา

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×