หลักสูตร Mastering Reporting Services

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

This course will guide you how to use SQL Server Reporting Services to generate report from data in the Database, from basic report to the advance Matrix report.

SQL Server Reporting Services provides a full range of ready-to-use tools and services to help you create, deploy, and manage reports for your organization. Reporting Services includes programming features that enable you to extend and customize your reporting functionality.

Reporting Services is a server-based reporting platform that provides comprehensive reporting functionality for a variety of data sources. Reporting Services includes a complete set of tools for you to create, manage, and deliver reports, and APIs that enable developers to integrate or extend data and report processing in custom applications. Reporting Services tools work within the Microsoft Visual Studio environment and are fully integrated with SQL Server tools and components.

With Reporting Services, you can create interactive, tabular, graphical, or free-form reports from relational, multidimensional, or XML-based data sources. Reports can include rich data visualization.

You can publish reports, schedule report processing, or access reports on-demand. You can select from a variety of viewing formats, export reports to other applications such as Microsoft Excel, and subscribe to published reports.

The reports that you create can be viewed over a Web-based connection or as part of a Microsoft Windows application.

เหมาะสำหรับ

Programmer and Senior Programmer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

Basic knowledge in C#, Visual Studio, SQL Management Studio

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1: Reporting Services basic
 • What is SSRS
 • Building basic Report
 • SQL Query and Report
 • Manage Data source and Data Set
 • Working with Data Region
 • Customizing the Report
 • Basic Report Grouping
Day 2: Reporting Services Intermediate
 • OLAP and SSRS
 • Report Definition Language
 • SSRS and Visual Studio 2015
 • Using Report Manager
 • How to use Query Designer
 • Credential
 • Report Snapshot
Day 3: Reporting Service Advance
 • Advance Grouping
 • Sorting / Drill Down
 • Report Parameter
 • Using Stored Procedure in Report
 • Drill through Report
 • Report User Expression
Day 4: Matrix
 • Matrix report
 • Aggregation query for Matrix
 • Matrix sub- grouping
 • Adjacent Column Grouping
 • Report total with percentage
 • Matrix merge
 • Report Dashboard
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×