หลักสูตร Essential AngularJS with TypeScript

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

Angular (แองกูล่าร์) คือ Front-end Web Application Framework สำหรับสร้าง Single Page Application ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเยี่ยมยอด เหมาะกับการนำมาใช้เชื่อมต่อกับ service ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น ASP.NET MVC, ASP.NET Web API รวมถึง service framework ใดๆ ก็ตามที่เป็น HTTP service

AngularJS เป็น JavaScript framework ที่ใช้สร้าง JavaScript Application ที่เป็น MVC pattern และด้วยคุณสมบัติ Two-ways Data Binding จะช่วยลดปริมาณโค้ด JavaScript ได้อย่างมากมาย ได้โค้ดที่ชัดเจนและ maintain ง่าย แม้แต่โค้ดที่เขียนด้วย jQuery ก็แทบไม่ต้องมีอีกเลย โดยสรุป AngularJS จะทำให้เราสร้างเว็บเพจที่ซับซ้อนได้โดยโค้ดที่น้อยและใช้เวลาพัฒนาน้อยลง

เราจะได้เรียนรู้การใช้ภาษา TypeScript โดยเน้นใช้สร้าง Domain Model และ Service ของระบบ ซึ่งจะมีความอิสระไม่ขึ้นอยู่กับ Angular เวอร์ชั่นใดๆ ผู้เรียนจะได้เห็นภาพว่า TypeScript มีประโยชน์ในงานพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ และทำให้ JavaScript มีความเป็น Object-Oriented ได้อย่างไร

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาแบบ Test-Driven Development (TDD) หรือ Test-First ซึ่งให้ผลเป็นโค้ดที่มีคุณภาพสูง ลดข้อผิดพลาด และดูแลรักษาง่ายในระยะยาว

เหมาะสำหรับ

Web Developer, Senior Web Developer, Mobile App Developer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript เบื้องต้น

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1

 • Introduction to Angular 1.x JavaScript framework
 • Introduction to TypeScript programming language\
 • Understanding and Using Package Managers - npm and bower
 • Angular expression and data-binding
 • Creating Module and Controller
 • Creating Model with TypeScript
 • Installing and Using TypeScript compiler
 • Understand where to place your business logics, application logics and presentation logics in an Angular application
 • Extend Angular application with external modules

Day 2

 • TypeScript Programming Features
 • Using Array to Manipulate Master-Details Items
 • Using Bootstrap, Font Awesome, and other useful web packages
 • Using tsconfig.json
 • Using another Package Manager - Typings
 • Using Built-in Angular Services
 • Dependency Injection in Angular
 • Built-in Filters and Creating Filter

Day 3

 • Fully Implements Angular application with TypeScript
 • Automate build process with Gulp
 • Creating Services
 • Understand TypeScript Module
 • Using SystemJS
 • Unit Testing with Mocha

Day 4

 • Creating Form and Validation
 • Doing Ajax with $http and $resource to ASP.NET Web API
 • Creating Directives
 • Creating Route
 • Completing the Master-Details Application from Back-end API (with SQL Server) to Front-end Angular App
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×