หลักสูตร Essential LINQ and Entity Framework

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ADO.NET Entity Framework ทำให้เราเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลในรูปแบบ object-oriented ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเป็น ORM (Object-Relational Mapping) ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล RDBMS หลักๆ ได้หลายตัว ไม่เฉพาะแต่ Microsoft SQL Server เท่านั้น

Entity Framework มีรูปแบบการใช้งาน 3 แบบหลัก คือ Database-First, Model-First และ Code-First ในหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นแบบ Code-First เป็นหลัก แต่เนื่องจากทั้งสามแบบมี API ชุดเดียวกัน คือใช้ DbContext ดังนั้นสุดท้ายก็จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทุกรูปแบบ

รูปแบบ Code First จะสามารถทำให้เราแก้ปัญหาและออกแบบระบบในรูปแบบ Object-Oriented ได้อย่างดีและสมบูรณ์ที่สุด เช่นการใช้ Design Patterns หรือการออกแบบในรูปแบบ Domain-Driven Development

เพื่อจะศึกษา Entity Framework ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด วันแรกจะเป็นเรื่อง LINQ (อ่านว่า link ย่อจาก Language Integrated Query) ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงเรื่องอื่นๆ โยงมาสู่ LINQ เช่น Generics, Extension Methods และ Lambda Expression เป็นต้น เมื่อรู้เรื่อง LINQ แล้วนำไปใช้ query อะไรก็ได้ ทั้ง Array หรือ Collection จนไปถึง Relational Database ผ่าน Entity Framework

ผลสุดท้ายในการเรียน เราจะได้ Repository ที่นำไปใช้กับ Front-end ได้ เช่นนำไปใช้กับ Windows Form, Web Forms หรือ ASP.NET MVC

ผู้เรียนจะได้ฝึกและเรียนรู้การอ่าน Class diagram ให้เข้าใจ และแปลงเป็นโค้ด C# ที่นำไปใช้ต่อกับ Entity Framework ได้

หลักสูตรนี้จะใช้ Entity Framework 6, Visual Studio 2012, และ SQL Server 2008/2012 ในการเรียนการสอน

เหมาะสำหรับ

Programmer and Senior Programmer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

มีความรู้พื้นฐาน C# และ OOP มาแล้ว (หลักสูตร Programming Visual C#) และถ้าเข้าใจฟีเจอร์ใหม่ๆ ของภาษา C# เช่น Generics, LINQ, Lambda expression ก็จะเป็นประโยชน์มาก (หลักสูตร Sharpening Visual C#)

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1 - LINQ
 • Generics
 • Anonymous Object
 • Extension Methods
 • IEnumerable, Collection
 • Lambda expression
 • Core LINQ syntax
Day 2 - Getting Started with EF
 • Getting Started with EF
 • Entities and DataAnnotation
 • DbContext
 • Code First Migration
 • Adding, Changing, Deleting Entities
 • Relationships
Day 3 - Learning EF
 • Inheritance and How EF Mapping to Database
 • Interface and Polymorphism
 • More DataAnnotation
 • Understand Change Tracking and Entity States
 • Detecting Changes
 • Lazy Loading Proxy
 • Change Tracking Proxy
Day 4 - Mastering EF and Its Applications
 • EF Fluent APIs
 • Applying Design Patterns
 • Architecture and Repositories
 • Using EF in ASP.NET MVC
 • Database First + Code First
 • Using Stored Procedures in EF
 • /Other Topics and Tips

ภาพการอบรมที่ผ่านมา

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×