หลักสูตร Programming Visual C#

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนรู้ C# .NET เพื่อวางรากฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเรียนรู้ในหัวข้อที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรนี้ใช้ Console Application และ Windows (หรือ Web) Application มีการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลในระดับเริ่มต้น

ผู้เรียนจะได้ศึกษาครอบคลุมเวอร์ชั่นล่าสุดของ C# คือ Visual Studio 2017 / C# 7.1 (โดยอาจารย์จะบอกว่าฟีเจอร์ใดจะใช้ไม่ได้ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าบ้าง)

นอกจากได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆแล้ว ผู้เรียนจะยังได้ฝึกฝน และได้รับการแนะนำวิธีการเขียนโค้ดที่ดี โดยอาจารย์จะชี้แนะ และ comment โค้ดให้เป็นรายบุคคล

เหมาะสำหรับ

Programmer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ใช้ Microsoft WIndows ได้ ควรมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งมาบ้าง (และถ้ามีเวลาว่าง ควรฝึกพิมพ์ดีดแบบสัมผัสครบสิบนิ้วให้ได้)

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1. Foundation
 • Understanding Microsoft .NET Framework
 • Foundation of C# Programming
 • Data Types, Operators, Conversion
 • Decision and Loop statement
Day 2. Programming
 • Function and Parameter
 • Enum and Struct
 • Array and Collection
Day 3. OOP
 • Class, Object, Object Reference, and Property
 • Constructor
 • Access modifier
 • Static member
 • Exception
 • Namespace and assembly referencing
Day 4. Database and Advanced Topics
 • Introduction to ADO.NET Database Programming
 • Introduction to Generics
 • Introduction to LINQ to Objects and Lambda Expression

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Essential Visual C#
   
  เรียนหลักสูตรนี้ถัดไป เพื่อเพิ่มเติมความลึกและกว้างให้กับทักษะความรู้การเขียนโปแกรมภาษา Visual C# แบบ Object-Oriented จนถึงขั้นการติดต่อฐานข้อมูลและออกรายงาน
 • Essential ASP.NET MVC
   
  เรียนหลักสูตรนี้ถัดไป ถ้าต้องการเรียนรู้ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง สร้างเว็บไซต์ ASP.NET MVC ที่ใช้งานได้จริง พร้อมเรียนรู้การโค้ด Visual C# ในระดับกลางไปพร้อมๆ กัน

ภาพการอบรมที่ผ่านมา

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×