หลักสูตร MIB [ML + IoT + BI + Azure integration]

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

• การผสาน Machine Leaning + Internet of Things + Business Intelligence เพื่อให้เป็น Industry 4.0

• วิธีบูรณาการเทคโนโลยีสามอย่างคือ ML, IoT และ BI ให้ทำงานเชื่อมต่อกันได้สอดคล้องลงตัว เพื่อให้เกิด Cyber-Physical System (CPS) ระบบที่ประสานไซเบอร์และวัตถุกายภาพเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถควบคุมตรวจสอบเฝ้าดูกระบวนการต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

• .การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ (Data Visualization) เพื่อให้ผู้บริหารจัดการหยั่งรู้ภาพรวม (insight)

• วิธีสร้างแอพแบบ MIB ที่ทำงานได้ในทุกเพลตฟอร์ม

• นำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น กสิกรรม ออโตเมชัน เครื่องกล โรงพยาบาล โรงงาน ปศุสัตว์ สายการผลิต ฯลฯ

• แสดงตัวอย่างการนำข้อมูล IoT จากเซนเซอร์มาเข้า BI เพื่อการแสดงภาพและ ML เพื่อการพยากรณ์

• การทำแบบจำลองแมชชีนเลินนิงใช้การเขียนโค้ดภาษา C# ด้วยไลบรารี ML.NET

• ในคอร์สนี้ไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ IoT ต้นทางและเซนเซอร์ แต่ใช้ซอฟท์แวร์จำลองการทำงาน (simulator) ของอุปกรณ์และเซนซอร์ทั้งหมดทุกตัว

• สอนวิธีเขียนซิมมูเลเตอร์ในภาษา C#

เหมาะสำหรับ

C#, .NET Core developer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องเคยเรียนวิชา IoT, BI หรือ ML มาก่อน สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C# ระดับเบื้องต้นได้

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 4

วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 4 วัน (24 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 7,600 บาท
(จากปกติ 12,000 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

* IoT: วิธีทำ IoT ร่วมกับการใช้บริการคลาวด์ "ไมโครซอฟท์แอเชอร์ อายโอที สวีท" (Microsoft Azure IoT suite) *

• ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT, Azure IoT suite, Azure IoT Hub • วิธีสร้างอุปกรณ์ IoT ด้วยภาษา C# • วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ IoT การสร้าง Resource Group, IoT Hub การเอา connection string • วิธีส่งข้อมูล telemetry จากเซนเซอร์ ในอุปกรณ์ IoTไปยังคลาวด์ (D2C) • วิธีส่งคำสั่งจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์ IoT (C2D) • วิธี Alarm และตอบสนองเหตุการณ์จากอุปกรณ์ IoT

* BI: วิธีทำบิซิเนสอินเทลลิเจนซ์ร่วมกับ IoT ด้วยไมโครซอฟท์แอเชอร์ อายโอที และไมโครซอฟท์เพาเวอร์ บีอาย *

• วิธีเชื่อมโยงข้อมูล IoT เข้ากับเพาเวอร์ บีอาย (Power BI) • วิธีสร้างการรู้เห็นเข้าใจข้อมูลอายโอทีเป็นแผนภูมิภาพอย่างรวดเร็ว (IoT Quick Insights) • วิธีสร้างแผนภูมิภาพจากอายโอที (IoT Data Visualization) • วิธีทำแผงข่าวกรองอายโอทีในธุรกิจ (IoT Business Intelligence Dashboard) • การทำ Visual interaction, Stream Analytic • การทำ real-time IoT visualization ใน Power BI

* Backend: วิธีพัฒนาแอพแบคเอ็นด์สำหรับงาน MIB ด้วยภาษา C# *

• วิธีอ่านค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ของอุปกรณ์จาก Azure IoT Hub • วิธีนำข้อมูล IoT มาแสดงเป็นแผนภูมิ (data visualization) • วิธีนำข้อมูล IoT มาสร้างดาต้าเซต • วิธีสร้าง WinForm แอพอ่านค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ของอุปกรณ์จาก Azure IoT Hub • วิธีสร้าง WinForm แสดงข้อมูล IoT ใน Data Grid View • วิธีสร้าง WinForm แสดงข้อมูล IoT เป็นกราฟเส้น (line chart) ที่อัพเดต real-time

* ML: การประยุกต์ใช้งานแมชชีนเลินนิงกับอายโอที (เขียนโค้ดภาษา C#) *

• วิธีสร้างแบบจำลองแมชชีนเลินนิงด้วย ML.NET + AutoML • วิธีดึงข้อมูลจากอายโอทีมาเพื่อใช้ฝึกสอนแบบจำลองแมชชีนเลินนิง • วิธีดึงข้อมูลจากอายโอทีมาเพื่อใช้ทำนายผลด้วยแมชชีนเลินนิง • วิธีตัดสินใจลงมือทำกระบวนการเมื่อผลการทำนายตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด • สร้างแอพที่ผสาน IoT, ML และ BI

หมายเหตุ: ลำดับการสอนอาจไม่เรียงตามนี้หรือรายละเอียดบางอย่างในหลักสูตรอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×