หลักสูตร Microsoft Azure IoT Express

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

คอร์สนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกคนซอฟต์แวร์ IT ให้เข้าใจ IoT สอนวิธีทำ IoT ผ่าน Microsoft Azure IoT Suite โดยใช้ซอฟต์แวร์ซิมูเลเตอร์ล้วนๆ ไม่มีฮาร์ดแวร์

This course provides the student with all essential information and practical skills needed for IoT system integration in Business environment. Course materials Base on cutting edge technology such as; the latest version of C#, Microsoft Visual Studio, and Microsoft Azure IoT Suite.

#####Related Technology

• Microsoft Visual Studio • Microsoft Visual C# • NuGet Package Manager • Microsoft Azure IoT Hub • Microsoft Azure Event Hubs • Microsoft Azure Service Bus • Microsoft Azure Storage • Microsoft Azure Stream Analytics • Microsoft Power BI • Json.NET • AMQP Protocol • Arduino Platform programming • Device to Cloud messaging • Cloud to Device messaging

เหมาะสำหรับ

Software Developer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

 • What is IoT
 • Setting up development environment
 • Getting started with Microsoft Azure IoT suite
 • Creating Microsoft Azure IoT hub
 • Creating a device identity
 • Creating device simulator
 • Simulating Device-to-Cloud data telemetry
 • Microsoft Azure Event Hub overview
 • Creating Microsoft Azure Event Hub
 • Sending messages to Microsoft Azure Event Hubs
 • Alarm and response
 • Microsoft Azure Service Bus
 • Sending Command to Simulator
 • Responding to acknowledgement
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×