หลักสูตร Microsoft Power BI Express

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้งาน Microsoft Power BI ซึ่งเป็นบริการในอินเตอร์เน็ตแบบคลาวน์คอมพิวติง (เรียนแล้วใช้แบบ on premises เป็นด้วย) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างแผงควบคุม (Dashboard) รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย มีพลวัต เหมาะดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต สามารถสร้างรายงานที่แก้ไขและใช้งานเป็นหมู่คณะได้อย่างรวดเร็ว

#### อธิบายหลักสูตร

บิซิเนสอินเทลลิเจนซ์ (BI) คือการเปลี่ยนข้อมูล (Data) ให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (Insight) เหมาะสำหรับผู้ทำงานในหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลจำนวนมากไว้ในฐานข้อมูล บิซิเนสอินเทลลิเจนซ์จะช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลมาแสดงผลเป็นรายงานอัจฉริยะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารธุรกิจใช้ตัดสินใจและวางแผนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้งาน Microsoft Power BI ซึ่งเป็นบริการในอินเตอร์เน็ตแบบคลาวน์คอมพิวติง (เรียนแล้วใช้แบบ on premises เป็นด้วย) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างแผงควบคุม (Dashboard) รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย มีพลวัต เหมาะดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต สามารถสร้างรายงานที่แก้ไขและใช้งานเป็นหมู่คณะได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั้วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้การเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 1,900 บาท
(จากปกติ 3,000 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

 • Getting started with Power BI
 • Uploading data to Power BI
 • Introducing natural-language queries
 • Introducing Quick Insights
 • Introduction to reports
 • Introducing Visual Interactions
 • Decorating the report
 • Saving the report
 • Pinning a report
 • Refreshing the budget workbook
 • Filtering a report
 • Sharing the dashboard
 • Inviting a user to see a dashboard
 • Creating a group workspace in Power BI
 • Turning on sharing with Microsoft OneDrive for Business
 • Viewing reports and dashboards on mobile devices
โปรดทราบ

เพื่อความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณาต่อจอคอมพิวเตอร์ไว้ 2 จอ

รายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อาจมีการบันทึกการสอนไว้เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนและใช้จัดทำสื่อการสอนคอร์สออนไลน์แบบบันทึก

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×