หลักสูตร Essential Angular and TypeScript

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

คอร์สพัฒนาเว็บ front-end ด้วย Angular framework ด้วยภาษา TypeScript เชื่อมต่อกับ service ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ASP.NET MVC Core API รวมถึง service framework ใดๆ ก็ตามที่เป็น HTTP service

เราจะได้เรียนรู้การใช้ภาษา TypeScript โดยเน้นใช้สร้าง Domain Model และ Service ของระบบ ซึ่งจะมีความอิสระไม่ขึ้นอยู่กับ Angular เวอร์ชั่นใดๆ ผู้เรียนจะได้เห็นภาพว่า TypeScript มีประโยชน์ในงานพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ และทำให้ JavaScript มีความเป็น Object-Oriented ได้อย่างไร

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาแบบ Test-Driven Development (TDD) หรือ Test-First ซึ่งให้ผลเป็นโค้ดที่มีคุณภาพสูง ลดข้อผิดพลาด และดูแลรักษาง่ายในระยะยาว

คอร์สนี้ใช้ Angular 8 และ TypeScript 3 เวอร์ชั่นล่าสุด

เหมาะสำหรับ

Front-end Web Developers

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

Basic of HTML, CSS, and JavaScript/TypeScript. Object-Oriented Concepts, HTTP / REST API services

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1 - Angular App Development Fundamental

 • Overview of Angular Universe
 • Using Angular CLI
 • Bootstrapping and Project Structure
 • Basic of Modules and Components
 • Templates and Bindings
 • TypeScript language
 • Course Project: Portfolios and Assets

Day 2 - More in Angular and Forms

 • Data Bindings in Depth
 • Forms and validation
 • Dependency Injection
 • Services, Directive, and Pipes
 • Test-Driven Development / Unit Testing
 • Course Project: Prices, Orders, and Back-Testing

Day 3 - Observable and work with APIs

 • Observable and Promises
 • Understanding and Using RxJS Library
 • Angular HttpClient and Ajax - works with ASP.NET Core API
 • Course Project: Get Real-time Prices, Sending Orders

Day 4 - Building and Completing the App

 • Routing
 • Lazy-loading Modules
 • Course Project: Completing the App
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×