หลักสูตร Advanced ASP.NET Core API and MVC

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ASP.NET Core (.NET 5) เป็นเทคโนโลยีฝั่ง back-end หรือ server-side ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ประมวลงานที่เต็มไปด้วย business logics ซึ่งจะเป็นส่วนกองหลัง ที่จะให้บริการกับแอปพลิเคชั่นด้านหน้า (front-end หรือ client-side) ไม่ว่าจะเป็น MVC Web Application หรือ Angular, React, Vue ก็ตาม ทั้งหมดล้วนต้องการเซอร์วิสด้านหลังบ้านที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมทั้งนั้น

คอร์สนี้ เป็นการเรียนรู้และนำ ASP.NET Core รุ่นล่าสุดมาใช้ในแง่ของการพัฒนา service หรือการทำ API ล้วนๆ เน้นๆ โดยเนื้อหาจะลงลึกในหัวข้อที่ซับซ้อนและละเอียดขึ้นกว่าคอร์ส Essential ASP.NET Core MVC

นอกจากจะได้รับความเข้าใจและเรียนรู้การสร้าง REST API ที่ตรงตามมาตรฐานแล้ว ยังได้ App Framework ที่ออกแบบโดยเกรทเฟรนด์ซึ่งนำไปใช้เป็นแกนกลางสำหรับต่อยอดในการสร้างแอปทั่วไปได้อย่างดี

เหมาะสำหรับ

.NET Developers

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

สามารถใช้ C# และมีความรู้ ASP.NET MVC หรือ ASP.NET Core MVC ในระดับต้น-กลาง มาแล้ว

เช่น สามารถสร้าง MVC Application ด้วย C# ที่ต่อฐานข้อมูลด้วย Entity Framework รับข้อมูลจากผู้ใช้ ประมวลผลด้วย business logic ต่างๆ และให้ผลลัพธ์กลับเป็น HTML View หรือ JSON ได้

ถ้ายังไม่มีความรู้หรือทักษะดังกล่าว แนะนำให้เรียนคอร์ส Essential ASP.NET Core MVC มาก่อน

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

General Knowledge about API
 • REST Principles / HTTP
 • REST vs RPC
 • Richardson Mutuality Model (RMM) / HATEOAS
 • API Design Guideline
ASPNET Core
 • Dependency Injection (DI)
 • Application Pipeline / Middlewares
 • Configurations
 • Area
 • Customized Razor Pages
 • 2-Factor with QR Code
 • Email Confirmation
API Controller
 • ApiController Attribute
 • ActionResult_T
 • Swagger / OpenAPI
 • Creating Standard ASPNET Core/EF Core CRUD Controller
 • API Versioning
 • NSwag / Proxy Class
TDD
 • xUnit .net
 • Test Setup / Test Teardown
 • Fact / Theory / InlineData / MemberData
 • Test Models
 • Test App Framework's Services (Integration Test)
Authentication with JWT
 • Create Token
 • Validate Token
 • CORS
GreatFriends App Framework
 • Unit of Work and Repository Pattern
 • Service_T, ServiceBase, and App
 • CRUD Controller with App Framework
 • TDD/EF Core In-memory DB with App Framework
 • Test with Who / AuthController
 • Test with When
 • TestContext Builder
SignalR
 • Get Started with SignalR / JS
Misc.
 • Homeworks every week.
 • Other Topics as requested

(เนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก)

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×