หลักสูตร C# TDD with xUnit.NET

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

[สถานที่/เวลา] ComSci Cafe ติด BTS แบริ่ง (ลงฝั่งด้าน 7-11) เรียน 9:00-16:30 น. (เช้ามีขนมเบรค บ่ายมีเครื่องดื่ม กลางวันมีอาหารกล่องให้) แผนที่: http://bit.ly/comsci-cafe

PROMOTION สำหรับรุ่นที่ 2

ชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.ค. นี้ Super Early Bird ลดเหลือ 1,600 บาท

ชำระค่าอบรมภายใน 21 ก.ค. Early Bird ลดเหลือ 2,000 บาท

เหมาะสำหรับ

Programmers

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ผู้เรียนจะต้องเขียนภาษา C# ได้ และมีความรู้ OOP อย่างน้อยในระดับเบื้องต้น

ผู้เรียนนำ Notebook ส่วนตัวมาเรียน โดยติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2017 Community Edition มาล่วงหน้า

* กรุณาเตรียมพร้อมที่จะ pair กับเพื่อนได้ (เรียน 2 คน ใช้ notebook เครื่องเดียว)

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

C# Test-Driven Development

 • Introduction to TDD Concept
 • xUnit.NET Unit Testing Framework
 • Running Tests in Console & Visual Studio
 • xUnit Assertions and Should library
 • Test data from CSV and Excel file
 • Test output
 • Exercise Case 1: Car Fuel Calculation
 • Exercise Case 2: Online Shops
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×