หลักสูตร OOAD & OOP Quick Course

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ย่นย่อองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแนวคิด object orientation ภายใน 1 วัน จากประสบการณ์การสอน การพัฒนาระบบ ของอาจารย์สุเทพ ให้กับบริษัท องค์กรต่างๆ มากว่า 15 ปี โดยคัดเลือกเนื้อหาที่สำคัญ จำเป็น กระชับสั้น อย่างเหมาะสมกับ developer ยุคสมัยนี้

ครึ่งวันแรก ถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิด ในการวิเคราะห์ระบบ การใช้ UML diagram ที่จำเป็น คือ Class diagram อย่างละเอียด โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด คิด และถ่ายทอดงานออกแบบเป็น diagram กับโจทย์หลากหลาย (ส่วน Use Case, Sequence และ Activity diagram จะอธิบายให้เข้าใจโดยย่อด้วย)

ครึ่งวันหลัง เรียนรู้การนำงาน design มาแปลงเป็นโค้ด C# โดยจะเน้นหัวข้อ OOP ที่มักจะเข้าใจผิด หรือเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถูกต้อง และเป็นโค้ดที่นำไปใช้เป็น "Model" ในเว็บ ASP.NET MVC และ "Entity" ใช้ใน Entity Framework ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้เรียนจะเห็นตัวอย่างและได้ปฏิบัติจนถึงการออกแบบคลาส Services และ Data Access layer ด้วย

* ผู้เรียนควรนำ notebook ส่วนตัวมาเรียนด้วย (ยกเว้นต้องการ pair หรือจับคู่กับผู้เรียนท่านอื่น) โดยให้ลงโปรแกรม Visual Studio 2017 Community Edition มาด้วย

เหมาะสำหรับ

Developers and System Analysts

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

Basic C# programming skill.

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

1st Half

 • What is a object-oriented approach actually
 • UML diagrams that must be used in 2017
 • Class diagram in depth
 • Multiplicity and Roles
 • Association, Aggregation, Composition
 • Directional
 • Association class
 • Inheritance and Implementation
 • Interface, Abstract class
 • Has a, Is a, Use a relationship
 • Exercise session

2nd Half

 • Diagram to C# code
 • Fields, Properties, and Methods
 • Constructor, Destructor, Dispose
 • Navigation properties
 • Inheritance and constructor chaining
 • Exercise session
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×