หลักสูตร Essential OOP and Design Patterns .NET

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียน ได้เพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนทักษะการสร้างโค้ดที่มีคุณภาพ ซึ่งเริ่มจากเข้าใจคอนเซปต์ของ object-oriented approach ต้องรู้ว่าจะรับช่วงงานจาก System Analyst อย่างไร โดยเข้าใจ UML diagrams ที่เกี่ยวข้องและนำมาแปลงเป็นโค้ดได้

หลักสูตร OOP จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ class, object, encapsulation, inheritance, interface, polymorphism, abstract class, overriding, class-scope member (static) อย่างมากมาย / เชิง architecture: multi-layer, dependency injection, unit testing, ... รวมถึง best practices ต่างๆ ในการเขียนโค้ด .net

Design Patterns เป็นการรวบรวมรูปแบบการแก้ปัญหาในการออกแบบระบบที่เป็นมาตรฐาน การเรียนรู้ Design Patterns ถึงขั้นลงมือโค้ด นอกจากจะได้เข้าใจ Design Patterns ดีๆ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความเข้าใจและยกระดับทักษะการเขียนโค้ดขึ้นไปอีก

ในหลักสูตรนี้ใช้ภาษา VB.NET และ C# ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะใช้เป็นเพียงภาษาใดภาษาหนึ่งก็เรียนได้

เหมาะสำหรับ

Programmer, Senior Programmer, and System Analyst

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

รู้ syntax ทั่วไปของภาษา C# มาแล้ว (ผู้ใช้ภาษา VB ก็เรียนได้ ถ้าสามารถอ่านโค้ด C# ได้)

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 35

วันเสาร์ที่ 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 4 วัน (24 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.สุเทพ แสงวิโรจนพัฒน์
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 8,900 บาท
โปรโมชั่น: GF Standard

ปิดการลงทะเบียนเรียนแล้ว
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1
 • Introduction to OOP and OOAD in Software Development
 • Seeing Objects
 • Understanding Class Diagram
 • Encapsulation and Inheritance
Day 2
 • OOP with Class Relationship (Is, Has, Use)
 • Constructor, Destructor, and Dispose
 • Abstract and Seal Class
 • Partial Class and Partial Methods
 • Interface and How to Implements it
 • Polymorphism
 • Understand Sequence Diagram
Day 3
 • Getting Started with Design Patterns
 • Singleton Pattern
 • Adapter Pattern
 • Composite Pattern
 • DIY Exercise 1
Day 4
 • State Pattern
 • Strategy Pattern
 • Template Method Pattern
 • DIY Exercise 2

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Programming Visual C#
   
  Prerequisite นี่เป็นหลักสูตรบังคับที่ควรเรียนก่อน หรือควรมีความรู้เทียบเท่ามาก่อน
 • Essential OOAD
   
  เลือกเรียนหลักสูตรนี้ก่อน
 • Essential ASP.NET MVC
   
  เลือกเรียนหลักสูตรนี้ก่อนหรือหลังก็ได้

ภาพการอบรมที่ผ่านมา

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×