หลักสูตร Essential Visual C#

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการนำพัฒนา Application ทางธุรกิจ ด้วยภาษา C# .NET ซึ่งเนื้อหาออกแบบเพื่อให้องค์ความรู้ที่จำเป็น และสำคัญ เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาระบบทางธุรกิจ เช่นการทำ database-driven application และการออกรายงานด้วย Crystal Report

Business application แม้ต้องการให้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โค้ดที่ดีมีคุณภาพก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการ maintain และการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจ Object-Oriented Programming และการทำ Unit Testing จะช่วยให้ความมั่นใจในคุณภาพของโค้ดได้ในระยะยาว

เราจะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง Windows และ Web Application รวมถึงการติดต่อฐานข้อมูล ADO.NET ทั้งสามแบบ ถ้ารู้โดยภาพรวมทุกส่วน จะช่วยให้การเลือกนำมาใช้ในอนาคตได้เหมาะสมกับงาน แต่อาจารย์จะเน้นเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการ request จากผู้เรียนในแต่ละรุ่น

ผู้เรียนจะได้ศึกษาครอบคลุมเวอร์ชั่นล่าสุดของ C# คือ Visual Studio 2012 และ C# 5.0 (โดยอาจารย์จะบอกว่าฟีเจอร์ใดจะใช้ไม่ได้ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าบ้าง)

เหมาะสำหรับ

Programmer and Senior Programmer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

เข้าใจ syntax ต่างๆ ของ c# หรือผ่านหลักสูตร Programming C# มาก่อน

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1
 • OOP and C# Programming Revisited
 • Create reusable library
 • Make better code with Unit Testing
Day 2
 • ADO.NET Connected Mode
 • ADO.NET Disconnected Mode
 • Apply ADO.NET with Windows and Web Application
Day 3
 • Universal query language - LINQ
 • LINQ to Object
 • LINQ to Entity (Using MS SQL Server) and how to use it for creating a true OO application
 • Using LINQ to Entity in Windows and Web Application
Day 4
 • Make highly responsive application with BackgroundWorker and Async/Await
 • Using Crystal Report with Visual Studio
 • Application Deployment

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Programming Visual C#
   
  Prerequisite นี่เป็นหลักสูตรบังคับที่ควรเรียนก่อน หรือควรมีความรู้เทียบเท่ามาก่อน
 • Essential ASP.NET MVC
   
  เรียนหลักสูตรนี้ถัดไป เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์คุณภาพสูง ต่อจากทักษะ Visual C# ที่มี
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×