หลักสูตร Azure Image Analysis

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

สอนวิธีประยุกต์ใช้งาน Azure Image analysis API เพื่อตรวจจับ วิเคราะห์ แยกแยะ จำได้หมายรู้วัตถุในภาพ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อพัฒนาแอพลิเกชันโปรแกรมด้วยภาษา C# ที่ทำงานได้ทุกเพลตฟอร์ม

อบรมแบบออนไลน์สด

เหมาะสำหรับ

C# Developer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

เขียนโค้ดภาษา C# ได้ในระดับพื้นฐาน

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 2

วันเสาร์ถึงอาทิตย์ที่ 30-31 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 3,800 บาท
(จากปกติ 4,500 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 1,900 บาท
(จากปกติ 3,000 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

ปิดการลงทะเบียนเรียนแล้ว
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

 • ตรวจจับยานยานพาหนะ คน สัตว์ สิ่งของฯลฯ
 • วิธีทำในแอพแบบ Console Core
 • วิธีทำในแอพแบบ WinForms
 • วิธีทำในแอพแบบ ASP.NET
 • วิเคราะห์จากภาพใน local
 • วิเคราะห์จากภาพออนไลน์
 • วิเคราะห์ภาพในวิดีโอสตรีม
 • วิเคราะห์ภาพในคลิปวิดีโอ
 • สร้างกรอบล้อมวัตถุที่ตรวจจับได้
 • สร้างป้ายแสดงชื่อวัตถุที่ตรวจจับได้
 • สร้างข้อความอธิบายภาพด้วยเอไอ
 • สร้างข้อความรายการวัตถุด้วยเอไอ
 • สร้างข้อความจากตัวอักษรในภาพ
 • ตรวจจับใบหน้าและทำนายอายุ เพศ
 • สร้างภาพทัมป์เนลจากจุดสำคัญในภาพ
โปรดทราบ

เพื่อความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณาต่อจอคอมพิวเตอร์ไว้ 2 จอ

รายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อาจมีการบันทึกการสอนไว้เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนและใช้จัดทำสื่อการสอนคอร์สออนไลน์แบบบันทึก

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×