หลักสูตร Python and Data Science

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

อัพสกิลของท่านพร้อม ๆ กันสองสกิล ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันมากที่สุดตอนนี้ คือภาษาไพธอน และวิชา Data Science

ภาษาไพธอน : เป็นภาษาที่นิยมใช้กันในทุกวงการ ทำเด็กส์ทอปแอพ เว็บแอพ โมบาลย์แอพ มีแพคเกจให้เลือกใช้ในงานต่าง ๆ จำนวนมาก มีโครงสร้างภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลายทันสมัย สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเขียนโค้ดได้

Data Science : วิชาวิทยาการข้อมูลและฟีเจอร์เอ็นจิเนียริงเป็นขั้นสกิลสำคัญที่สุดในการทำแมชชีนเลินนิงและดีพเลินนิง เรียนรู้วิธีใช้ ไพธอนในงาน DS เช่น อนาคอนด้า แพนด้า จูปิเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั้วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day1: Introduction to Python
 • What is Python?
 • Why use Python language in Machine Learning?
 • Python Script interpreter installation
 • Pycharm installation
 • Hello world
 • Basic calculation
 • Variable assignment
 • Basic Operator
 • Data Structure (Array, Matrix, List, Data Frame)
 • If Statement
 • For Loop
 • Basic plotting
Day 2: Feature Engineering in Python
 • Import dataset from local CVS file to Python data frame
 • Add column name Using Python code
 • Import dataset from internet
 • Data Visualization
 • What is the Feature?
 • What is Feature Engineering?
 • The process of Feature Engineering
 • Where is FE in ML?
 • Preparing for experiment
 • Adding family size feature
 • Adding Age*Class and Fare per person feature
 • Adding Deck feature
 • Adding Title feature
Day 3: Data Engineering in Python
 • Replace missing values with the mean
 • Replace missing values with the median
 • Replace missing values with an interpolated estimate
 • Replace missing values with a constant
 • Replace missing values using imputation
 • Replace missing values with a missing rank
 • Replace missing values with a dummy
 • Replace missing values with 0
 • Create an indicator variable for "missing."
 • Replace missing values with a string
 • Add an indicator variable showing which strings are considered "missing."
 • Delete columns that are missing too many values to be useful
 • Delete rows that are missing critical values
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×