หลักสูตร SQL Server Reporting Services

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

เอสคิวแอลรีพอร์ทติ้งเซอร์วิสเซส (เอสเอสอาร์เอส)

เอสคิวแอลรีพอร์ทติ้งเซอร์วิสเซสเป็นซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการทำรายงานที่แถมมาพร้อมกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซอฟเวอร์ ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้รับการผลิกโฉมใหม่ให้ทันโลกยุคโมบาลย์คอมพิวติงที่ต้องการให้แสดงรายงานบนสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตได้อย่างสวยงาม มีพลวัต มันคือเซอฟเวอร์ตัวหลักตัวหนึ่งในการทำบิซีเนสอินเทลลิเจนซ์ (Business Intelligence (BI)) ในชุดซอฟต์แวร์เอสคิวแอลเซอฟเวอร์

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนวิธีติดตั้ง/กำหนดค่า เอสคิวแอลรีพอร์ทติ้งเซอร์วิสเซส วิธีสร้างรายงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานรายงานบนสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต รายงานเป็นหน้าเว็บ รายงานแบบเมทริกซ์ รายงานแบบ KPI รายงานแบบมีตัวแม่ตัวลูก รายงานแบบยืดหดได้ รายงานแบบเจาะผ่านได้ รายงานแบบมีแผนภูมิต่าง ๆ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั้วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day1: Setup and configuration
 • Introduction
 • Web portal
 • Report Server
 • Pin to Power BI
 • Report Builder
 • Report Design
 • Mobile report
 • Data Alerts
 • URL Access
 • REST API
Day2: Build basic report
 • Creating a Report Server Project
 • Specifying Connection Information
 • Defining a Dataset for the Table Report
 • Adding a Table to the Report
 • Formatting a Report
 • Adding Grouping and Totals
 • Creating a Sample Subscriber Database
 • Modifying the Report Data Source PropertiesDay
 • Defining a Data-Driven Subscription
 • Create a Drillthrough (RDLC) Report with Parameters using ReportViewer
 • Create a New Web Site
 • Define a Data Connection and Data Table for Parent Report
 • Design the Parent Report using the Report Wizard
Day 3: Create Advance Reports
 • Define a Data Connection and Data Table for Child Report
 • Design the Child Report using the Report Wizard
 • Add a ReportViewer Control to the Application
 • Add Drillthrough Action on Parent Report
 • Create a Data Filter
 • Build and Run the Application
 • Creating a Matrix Report
 • Creating a Free Form Report
 • Format Text (Report Builder)
 • Add a Column Chart to Your Report (Report Builder)
 • Add a Pie Chart to Your Report (Report Builder)
 • Add a Bar Chart to Your Report (Report Builder)
 • Add a Sparkline to Your Report (Report Builder)
 • Adding a KPI to Your Report
 • Map Report
 • Add a Parameter to Your Report (Report Builder)
 • Creating Drillthrough and Main Reports
 • Introducing Expressions
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×