หลักสูตร Mastering English in Software development

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ผมได้รับการบอกเล่าถึงปัญหาหนักอกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันตามเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากการขาดแคลนตำราภาษาไทยที่ดีและตรงตามหัวข้อที่ต้องการ น่าเสียดายที่ทั้ง ๆ ที่ในอินเตอร์เน็ตมีแหล่งความรู้เหล่านี้อย่างอุดม ไม่ว่าจะเป็น ตำราที่เป็น pdf ทิวโทเรียล (ทั้งแบบบทความและวิดีโอ) ดาต้าชีต สถาบันสอนออนไลน์ ฯลฯ แต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยไม่สามาถตักตวงความรู้เหล่านี้ได้ เพราะอ่านและฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยส่วนมากเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าใจสื่อการสอนในเทคโนโลยีภาษาอังกฤษได้ ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น จนกระทั่งผมได้ค้นพบเคล็ดลับ การนำเคล็ดลับนี้มาประยุกต์ใช้งาน ทำให้ผมสามาถอ่านเท็กซ์บุ๊คภาษาอังกฤษได้เข้าใจดีกว่าภาษาไทย ดูทิวโทเรียลได้ และวิธีเข้าใจภาษาอังกฤษในทุกแง่มุมที่จำเป็นต่อการติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนทุกวันได้อย่างทันท่วงที ผมอยากเห็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยคนอื่น ๆ ทำได้เช่นนี้บ้าง ผมจึงนำเคล็ดลับนี้มาเปิดเผยให้ท่านทราบในคอร์สนี้

เหมาะสำหรับ

Software Developer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ความรู้พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 2

ยังไม่ระบุวันที่เรียน (0 วัน/0 ช.ม.)
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 0 วัน (0 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน The Connecion (MRT ลาดพร้าว)
ค่าลงทะเบียนเรียน 3,000 บาท
โปรโมชั่น: GF Standard

ปิดการลงทะเบียนเรียนแล้ว
รุ่นที่ 3


เวลา 9:00-16:30 น. รวม 0 วัน (0 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน The Connecion (MRT ลาดพร้าว)
ค่าลงทะเบียนเรียน 3,000 บาท
(จากปกติ 3,600 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

ปิดการลงทะเบียนเรียนแล้ว
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1

 • วิธีอ่านเท็กซ์บุ๊ค
 • แนวบริโภคทิวโทเรียล
 • เก่งคำศัพท์แบบด่วน
 • เคล็ดลับการอ่านดาต้าชีต หนังสือคู่มือ
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×