หลักสูตร Advanced ASP.NET Core API and MVC

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ASP.NET Core เป็นเทคโนโลยีฝั่ง back-end หรือ server-side ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ประมวลงานที่เต็มไปด้วย business logics ซึ่งจะเป็นส่วนกองหลัง ที่จะให้บริการกับแอปพลิเคชั่นด้านหน้า (front-end หรือ client-side) ไม่ว่าจะเป็น MVC Web Application หรือ Angular, React, Vue ก็ตาม ทั้งหมดล้วนต้องการเซอร์วิสด้านหลังบ้านที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมทั้งนั้น

คอร์สนี้ เป็นการเรียนรู้และนำ ASP.NET Core รุ่นล่าสุดมาใช้ในแง่ของการพัฒนา service หรือการทำ API ล้วนๆ เน้นๆ โดยเนื้อหาจะลงลึกในหัวข้อที่ซับซ้อนและละเอียดขึ้นกว่าคอร์ส Essential ASP.NET Core MVC

**พิเศษ** สำหรับศิษย์เก่า คอร์ส Essential ASP.NET Core MVC เรียนคอร์สนี้ลด 20% (ให้ระบุมาว่าเป็นศิษย์เก่า MVC)

### เงื่อนไขโปรลด 20% เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

### เงื่อนไขโปรลด 15% เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

### FAQs:

ถาม ถ้าเป็นศิษย์เก่าคอร์สอื่น จะได้ส่วนลด 20% มั้ย / ตอบ ไม่ได้ครับ แต่ได้ส่วนลด 10% ศิษย์เก่าครับ

ถาม เรียนคอร์ส API ก่อน แล้วไปเรียน MVC ได้ไหม / ตอบ อาจจะได้ครับ ถ้าท่านพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาในคอร์สนี้ ท่านสามารถเรียนได้ ถ้าไม่แน่ใจโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับ 0819157816 อ.สุเทพ

ตอบเพิ่มเติม การเรียน MVC หลังจากเรียน API จะเเป็นการเติมเต็มเนื้อหา และพื้นฐานของผู้เรียนเอง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนคอร์สเดิมซ้ำได้ตลอดอยู่แล้ว โดยมีค่าเรียนในรอบถัดไป 1/3 ของราคาปกติ และต้องแจ้งสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ถาม ถ้าเรียน API ก่อน แล้วจะเรียน MVC จะได้รับส่วนลด 20% ในคอร์ส MVC มั้ย / ตอบ ได้ครับ ให้ระบุมาด้วยว่า เป็นศิษย์เก่า API

ถาม ในรุ่นต่อไป จะมีโปรลด 20% หรือ 15% อีกมั้ย / ตอบ คาดว่าจะมีตลอดไปครับ เงื่อนไขวันที่จะระบุให้ทราบภายหลัง

ถาม ถ้าเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สแรก จะได้รับส่วนลดหรือไม่ / ตอบ ถ้าสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลด 5% 3 ท่าน ลด 7% แต่ถ้าท่านเรียนท่านเดียว จะต้องใช้ราคาเต็มไปก่อนครับ คอร์สอื่นหลังจากนี้จะได้รับส่วนลดศิษย์เก่า 10% ติดตัวท่านไปตลอดชีวิต แม้เปลี่ยนบริษัทแล้วก็ตาม ส่วนบริษัทที่ส่งท่านเรียนในคราวนี้ ก็จะเป็นบริษัทศิษย์เก่าได้ส่วนลดสำหรับคอร์สอื่นๆต่อไปเช่นกัน

เรียนรู้การสร้าง API อย่างเป็นระบุ และใช้ความสามารถของ ASP.NET CORE เวอร์ชั่นล่าสุดอย่างเต็มที่ ถูกหลักการ คลิก [ลงทะเบียน] เพื่อสำรองที่นั่งและรับใบเสนอราคา

ป.ล. ช่วงนี้ผม (อ.สุเทพ) อาจจะไม่ค่อยสะดวกรับโทรศัพท์เพราะมีงานสอนต่อเนื่อง และผู้ช่วยอยู่ต่างประเทศ ถ้าโทรมาแล้ว ผมไม่ได้รับสาย กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถโทรกลับได้ หรือกรุณาส่งข้อความมาทาง fb.com/suthep หรือคลิกเมนู [ติดต่อเรา] ก็ได้ครับ

เหมาะสำหรับ

.NET Developers

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

สามารถใช้ C# และมีความรู้ ASP.NET MVC หรือ ASP.NET Core MVC ในระดับต้น-กลาง มาแล้ว

เช่น สามารถสร้าง MVC Application ด้วย C# ที่ต่อฐานข้อมูลด้วย Entity Framework รับข้อมูลจากผู้ใช้ ประมวลผลด้วย business logic ต่างๆ และให้ผลลัพธ์กลับเป็น HTML View หรือ JSON ได้

ถ้ายังไม่มีความรู้หรือทักษะดังกล่าว แนะนำให้เรียนคอร์ส Essential ASP.NET Core MVC มาก่อน

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 2

วันจันทร์ถึงศุกร์ที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 5 วัน (30 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.สุเทพ แสงวิโรจนพัฒน์
สถานที่เรียน The Connecion (MRT ลาดพร้าว)
ค่าลงทะเบียนเรียน 16,500 บาท
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1 - Building APIs
 • Understanding SOA, Monolithic, and Microservices
 • HTTP and REST Principles
 • Richardson Maturity Model
 • ASP.NET Core DI
  • Custom Factory
  • ServiceProvider and ServiceScope
  • Using DI in Console Apps
  • Multiple Injection
  • Inject Service to Action
 • API Controllers
 • Routing and Routing Constraints
 • Creating GET, POST, PUT, DELETE action correctly
Day 2 - Build APIs with advanced EF Core
 • Application Architecture - CQRS
 • InMemory Database and Unit Testing
 • Raw SQL Query
 • Execute Stored Procedures
 • Using View
 • Tracking and No-Tracking
 • Async Queries
 • Global Query Filters
 • Concurrency Conflict
 • Transactions
 • Async Saving
 • Disconnected Entities
 • Data Conversions
 • Data Seeding
 • (Using Dapper Micro ORM)
Day 3 - Deep dive about ASP.NET Core MVC
 • Session and App States
 • Model Binding
 • Areas
 • Swagger (OpenAPI)
 • Generation code with NSwag (or AutoRest)
 • Action Return Types
 • Format Response Data
Day 4 - Advanced ASP.NET Core and Security
 • Configure Pipeline and Middlewares
 • Middleware - Use, Run, Map, and MapWhen
 • Order of Middlewares
 • Built-in and Custom Middlewares
 • Filters
  • Filter Pipeline and Scoping
  • Authorization, Resource, Action, Exception, and Result Filters
 • API Security
  • CORS
  • Authentication and Authorization with JWT, Identity Core, Token Hash
Day 5 - Clients and the Cloud
 • REST API design guideline
 • Azure Functions
 • SignalR Core
 • Get Started with Angular App and connect to the API services

(เนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก)

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×