หลักสูตร Essential OOAD at AISDC

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

พัฒนาระบบอย่างไรให้เป็นระบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ การออกแบบ ให้เป็นไปในรูปแบบ object-oriented ที่แท้จริง ซึ่งเราจะได้ผลเป็นแบบจำลองทางธุรกิจ และแบบก่อสร้างที่นำไปสร้างซอฟต์แวร์ได้เลย มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร ต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้าง รู้ไม่ต้องเยอะ แต่รู้ให้จริงและรู้ให้ครบ เรียนลัดกระชับด่วนกับผู้มีประสบการณ์และถ่ายทอดให้เข้าใจได้ในเวลาสั้นๆ สามารถนำไปใช้ตั้งต้นระบบที่คุณกำลังพัฒนาในรูปแบบอไจล์ได้

คอร์สนี้รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ได้รับเชิญ (Invitation Only) ผู้ที่สนใจจะเรียนคอร์สนี้ในวันและเวลาที่คุณสะดวก โดยอาจารย์จะจัดกลุ่มย่อยขนาดเล็ก และนัดหมายวันเวลาที่สะดวกร่วมกัน เริ่มต้นโดยติดต่อเข้ามาทาง contact us หรือ Facebook: https://fb.com/suthep

* วันที่/เวลา เรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

เหมาะสำหรับ

Software Developer, System Analyst, Software Development Manager

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา object-oriented หรือมีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อน

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

 • Object-Oriented Concepts
 • Software Development Process Overview
 • Get Requirements
 • UML Use Case diagram and specification
 • Classes and Objects
 • UML Class diagram
 • Relationship
 • Inheritance, Polymorphism
 • Interface
 • UML Sequence diagram
 • UML Activity diagram
 • UML State diagram
 • Basic Design Patterns
 • Practicing from instructor exercises
 • Case study from attendees
 • Questions and Answers
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×