หลักสูตร Advanced C#

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

ภาษา C# เป็นภาษาหลักของเทคโนโลยี Microsoft .NET นำไปใช้สร้างซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่ Console Application, Windows Desktop App, ASP.NET MVC, MVC Core, Cloud, Mobile จนไปถึง IoT

ภาษา C# มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีมาก เนื่องจาก open source และมี road map ที่ทำให้ภาษามีความทันสมัย ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0 จนถึง 7.3 มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่สร้างความแตกต่าง และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของโค้ดให้ทำงานได้เร็วขึ้น เขียนโค้ดในระดับที่ลึกได้มากขึ้น รูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วย C# ยุคหลังเวอร์ชั่น 7.0 มีความแปลกไปจากยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจน

คอร์สนี้จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์ที่ใช้ C# มาตลอด และต้องการจะอับเดตทักษะเพิ่มเติม จะได้เพิ่มมุมมองให้กว้างขวางขึ้น เพิ่มเทคนิค และเกิดความเข้าใจในเนื้อโค้ดได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นในรูปแบบใหม่ มีความทันยุคสมัยได้มากขึ้น และใช้ภาษา C# ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

เหมาะสำหรับ

Programmers

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

เขียนโปรแกรมภาษา C# พื้นฐานทั่วไปได้

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1

Pre-C# 6.0

 • async, await, Task, ValueTask
 • generics, generics constraint
 • value and refrence types / stack and heap
 • concepts of pointers (* and &)

All C# 6 features

 • Read-only auto-properties
 • Auto-property initializers
 • Expression-bodied function members
 • Null-conditional operator
 • String interpolation
 • Exception filter
 • await in catch and finally blocks
 • index initializers
 • Extension methods for collection initializers
Day 2:

All C# 7.0 features

 • out variables
 • Tuples
 • Discards
 • Pattern Matching
 • ref locals and returns
 • Local functions
 • More expression-bodied members
 • throws Expressions
 • Generalized async return types
 • Numeric literal syntax
Day 3:

All C# 7.1 features

 • async Main method
 • default literal expressions
 • Inferred tuple element names

All C# 7.2 features

 • Reference semantics with value types
 • Span of T
 • Non-trailing named arguments
 • Leading underscores in numeric literals
 • private protected access modifier

All C# 7.3 features

 • fixed
 • ref, in, out
 • stackalloc
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×