หลักสูตร Mastering C# and .NET Framework

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นคอร์สที่จะทำให้ท่านเขียนอ่านเขียนและเข้าใจโค้ดภาษา C# ระดับเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

สอนหัวข้อสำคัญพื้นฐานของภาษาซีชาร์ป เช่น ไวยกรณ์ ซินแทกซ์ โอเปอร์เรเตอร์ เอกเพรสชัน ดาต้าไทป์ วิธินิยามคลาส เมธอด สตรัค อีนัม ฯลฯ

หลักการสำคัญใน .NET Framework เช่น เนมสเปสที่ใช้บ่อย CLR การ์เบจคอลเลคเตอร์ JIT คลาสไลบรารีที่ใช้บ่อย เช่น คณิตศาสตร์ จัดการกับสตริงก์ ออพเจ็กต์คอลเลคชัน LINQ ฯลฯ

การทำงานกับดาต้าเฟรม อ่านจากไฟล์ CSV นำมาทำเป็นดาต้าเซตแล้วนำออกแสดงเป็นตารางโดยใช้ DataGridView

สาธิตหลักการ OOP เบื้องต้น โดยสอนวิธีทำแอพที่ใช้หลักการนี้

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ได้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่เคยเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ปมาก่อน มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาอะไรก็ได้ ป้อนพิมพ์โค้ดได้ไม่ช้าจนเกินไป ถ้าพิมพ์สัมผัสสิบนิ้วได้จะดีมาก

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1: ● Introduction to C# ● Visual Studio Basic ● Data Type ● Operator and Expression

Day 2: ● Console application ● Conditional Statement ● Loop structures ● WinForm application ● Introduction to .NET Core

Day 3: ● Array and List ● Methods ● Namespace ● Classes ● Structs ● Enum

Day 4: ● Create and using Object ● Exception handling ● File System IO ● CSV and Data table ● Linq ● Generic ● Collection

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×