หลักสูตร C# TDD with xUnit.NET

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

[สถานที่/เวลา] ComSci Cafe ติด BTS แบริ่ง (ลงฝั่งด้าน 7-11) เรียน 9:00-16:30 น. (เช้ามีขนมเบรค บ่ายมีเครื่องดื่ม กลางวันมีอาหารกล่องให้) แผนที่: http://bit.ly/comsci-cafe

PROMOTION สำหรับรุ่นที่ 2

ชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.ค. นี้ Super Early Bird ลดเหลือ 1,600 บาท

ชำระค่าอบรมภายใน 21 ก.ค. Early Bird ลดเหลือ 2,000 บาท

เหมาะสำหรับ

Programmers

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ผู้เรียนจะต้องเขียนภาษา C# ได้ และมีความรู้ OOP อย่างน้อยในระดับเบื้องต้น

ผู้เรียนนำ Notebook ส่วนตัวมาเรียน โดยติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2017 Community Edition มาล่วงหน้า

* กรุณาเตรียมพร้