หลักสูตร Microsoft Power BI for non-programmer

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

บิซิเนสอินเทลลิเจนซ์ (BI) คือการเปลี่ยนข้อมูล (Data) ให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (Insight) เหมาะสำหรับผู้ทำงานในหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลจำนวนมากไว้ในฐานข้อมูล บิซิเนสอินเทลลิเจนซ์จะช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลมาแสดงผลเป็นรายงานอัจฉริยะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารธุรกิจใช้ตัดสินใจและวางแผนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้งาน Microsoft Power BI ซึ่งเป็นบริการในอินเตอร์เน็ตแบบคลาวน์คอมพิวติง (เรียนแล้วใช้แบบ on premises เป็นด้วย) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างแผงควบคุม (Dashboard) รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย มีพลวัต เหมาะดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต สามารถสร้างรายงานที่แก้ไขและใช้งานเป็นหมู่คณะได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ

บุคคลที่สนใจทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้การเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

• Day1: Getting started with Power BI • Uploading data to Power BI • Introducing natural-language queries • Introducing Quick Insights • Introduction to reports • Introducing Visual Interactions • Decorating the report • Saving the report • Pinning a report • Refreshing the budget workbook • Filtering a report • Sharing the dashboard • Inviting a user to see a dashboard • Creating a group workspace in Power BI • Turning on sharing with Microsoft OneDrive for Business • Viewing reports and dashboards on mobile devices

• Day 2: Introducing the Power BI refresh architecture • Introducing Power BI Desktop • Publishing to Power BI • Installing the Power BI Personal Gateway • Configuring automatic refresh • Using Power BI Desktop • Connecting to a database • Loading from multiple sources • Using Query Editor • Hiding or removing tables • Handling seasonality and sorting months • Getting data from services and content packs • Consuming a service content pack • Creating a custom dataset from a service • Creating a content pack for your organization • Consuming an organizational content pack • Updating an organizational content pack

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×