รายการหลักสูตรอบรมทั้งหมด

 Applications

รหัส หลักสูตร วัน ค่าเรียน รุ่นที่กำลังเปิดแบบ Public Training
GF225 Essential ASP.NET MVC
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
0 วัน 15,000 บาท
GF225c Essential ASP.NET Core MVC
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
5 วัน 15,000 บาท
GF237 Essential AngularJS with TypeScript
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 12,000 บาท
GF251 Mastering Reporting Services
INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 14,000 บาท
GF280 Essential Internet of Things (IoT) with Microsoft Azure
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 14,000 บาท
GF285 Essential Microsoft Azure Machine Learning
INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 15,000 บาท
GF505 Test-Driven Development Workshop
0 วัน 15,000 บาท